نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی درون مدرسه ای در دبستان شهید شفیعی ناحیه دو یزد

برگزاری اردوی درون مدرسه ای در دبستان شهید شفیعی ناحیه دو یزد


گزارش تصویری
این اردوی سراسر نشاط بعد از قریب دوسال که بدلیل شیوع کرونا تعطیل بود، مجدد برگزار گردید.