نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی برون مدرسه ای دبستان دخترانه نوربخش

برگزاری اردوی برون مدرسه ای دبستان دخترانه نوربخش


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی پرورشی صورت گرفت:

اردوی برون مدرسه ای دبستان دخترانه نوربخش در بوستان طوبی با شرکت دانش آموزان وبا هدف تکمیل فعالیت های پرورشی فرهنگی برگزارگردید.