نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی برون استانی دبیرستان دوره اول بنی فاطمه

برگزاری اردوی برون استانی دبیرستان دوره اول بنی فاطمه


اردوی برون استانی

با مشارکت کارکنان ، اعضاء انجمن اولیاء و مربیان و دانش آموزان اردوی برون استانی دبیرستان دوره اول بنی فاطمه در محل اردوگاه شهید بهشتی استان اصفهان برگزار شد.

شایان ذکر است این اردوی تفریحی با هدف تکمیل فعالیت های پرورشی فرهنگی صورت گرفت.