نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی آموزشی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

برگزاری اردوی آموزشی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزیبه همت  نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش ناحیه 2 جهت تلطیف روحیه و رشد علمی و فرهنگی آموزش دهندگان ، اردوی آموزشی و تفریحی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی  ناحیه دو در شهرستان میبد برگزار نمود  .

در ابتدا آموزش دهندگان به بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی نارین قلعه – کاروانسرای سنتی – امامزاده خدیجه خاتون و کارگاه سفالگری پرداختند سپس در جلسه ی آموزشی و پرسش – پاسخ به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش میبد شرکت کردند .گفتنی است دراین جلسه  امین الرعایامعاون سوادآموزی استان ضمن ابراز خرسندی ،برارتقای رشد علمی و فرهنگی آموزش دهندگان اشاره  واز تلاش آموزش دهندگان نهضت سواد اموزی درزمینه تدریس، جذب ، ثبت نام و تشکیل کلاس تقدیر نمود.