نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اختتامیه جشنواره نوجوان سالم

برگزاری اختتامیه جشنواره نوجوان سالمبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش ناحیه دو مراسم  اختتامیه جشنواره نوجوان سالم با رویکرد ترویج شیوه های زندگی سالم وپیشگیری ازانواع آسیب های اجتماعی و افزایش مهارت وسطح آگاهی دانش آموزان، باشرکت جمعی از مسئولین استان درمحل پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزارشد. دراین جشنواره از 95منتخب استانی تجلیل گردید.

گفتنی است گسترش نهضت فرهنگ پیشگیری ازاعتیاد، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی، شناسایی ظرفیت های مدارس وآموزش وپرورش درزمینه یپیشگیری  در مقابل آسیب های اجتماعی و معرفی دستاوردها ، ابتکارات خلاقانه  پیشگیری و مراقبت از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره استانی است.