نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آئین افتتاحیه طرح سفیران سلامت دانش آموزی ناحیه دو یزد

برگزاری آئین افتتاحیه طرح سفیران سلامت دانش آموزی ناحیه دو یزدبه گفته ی خانم رهجو، کارشناس مسئول بهداشت و سلامت ناحیه دو یزد، دراین مراسم که تعدادی از دانش آموزان سفیر، مراقبان سلامت ،تعدادی ازهمکاران، مدیران و معاونین مدارس ونیز تعدادی از کارشناسان معاونت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و اداره کل آموزش وپرورش استان حضور داشتند، ابوالفضل شبانی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان، دکترشریفی معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد وحسینی تبار رئیس اداره سلامت وتندرستی اداره کل آموزش و پرورش به ایراد سخن پرداختند. اجرای سرود دانش آموزی  و مقاله، اهداء نشان سفیر سلامت، قرائت سوگندنامه نامه وهمسرایی سرود سفیران سلامت و اجرای چند برنامه ی فرهنگی دیگر از جمله  برنامه های این مراسم بود.