نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برکزاری جلسه شورای موسسان مدارس مراکز غیر دولتی

برکزاری جلسه شورای موسسان مدارس مراکز غیر دولتیدرراستای کیفیت بخشی وعدالت آموزشی با حضور مدیرآموزش وپرورش ودیگر اعضا، جلسه شورای موسسان مدارس مراکز غیر دولتی ناحیه دو درسالن اجتماعات مدیریت برگزارشد. "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش دراین جلسه ضمن تبریک دهه کرامت درخصوص نقش مهم مدارس غیردولتی در توسعه آموزش وپرورش ،مهارت بخشی به دانش آموزان غیر دولتی ورعایت عدالت آموزشی نقطه نظراتی بیان نمود.درادامه  موضوعات استفاده از سامانه جامع مدارس غیر دولتی ،ساز وکار ونظارت وارزیابی برمراکز غیردولتی ، تدوین برنامه های وفعالیت های آموزشی در سال جدید ،بررسی مسائل ومشکلات مورد بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری اعضا قرارگرفت وموسسان نقطه نظرات وپیشنهادات تکمیلی را بیان نمودند.شایان ذکراست این جلسه با چندین مصوبه پایان یافت.