نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی سفره شب یلدا در دبستان دخترانه شهادت

برپایی سفره شب یلدا در دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای  نشر فرهنگ  قصه گوئی  وبا رویکرد ایجاد خاطره ماندگار در ذهن دانش آموزان ،با حضور دانش آموزان و مسئولین مدرسه ،آئین  برپایی سفره شب یلدا دردبستان دخترانه شهادت انجام شد.