نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی سفره شب یلدا در دبستان دخترانه شهادت

برپایی سفره شب یلدا در دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای  نشر فرهنگ  قصه گوئی  وبا رویکرد ایجاد خاطره ماندگار در ذهن دانش آموزان ،با حضور دانش آموزان و مسئولین مدرسه ،آئین  برپایی سفره شب یلدا دردبستان دخترانه شهادت انجام شد.