نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی جشن پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان در مدارس ناحیه دو یزد

برپایی جشن پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان در مدارس ناحیه دو یزد


مستند نمونه این جشن در دبستانهای طالقانی و سهیلی