نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی بازارچه کارآفرینی دانش آموزان دبیرستان دخترانه غیردلتی روش نوین

برپایی بازارچه کارآفرینی دانش آموزان دبیرستان دخترانه غیردلتی روش نوینبازارچه کار آفرینی دانش آموزان دخترانه غیردلتی روش نوین برپا شد.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه غیردلتی روش نوین در یک روز شاد و به یاد ماندنی و درقالب  فعالیت گروهی انواع هنرهای دستی ،خلاقیت  ها و  دست سازه های خود را در بازارچه یک روزه کارآفرینی به نمایش گذاشتند.

هدف از ایجاد این بازارچه که مورد بازدید مدیر آموزش و پرورش  و کارشناسان مدیریت  آموزش وپرورش ناحیه دو قرار گرفت  آشنایی دانش آموزان با انواع مشاغل - نیازسنجی، شناسایی توانایی دانش آموزان، آموزش کار جمعی و همکاری در فعالیت ها ی آموزشی - ابتکاری و... است.