نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ی فرهنگی "تشویق دانش آموزان به مصرف میوه " دبستان حضرت مریم

برنامه ی فرهنگی "تشویق دانش آموزان به مصرف میوه " دبستان حضرت مریم


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی - تندرستی صورت گرفت :

به منظور تقویت فرهنگ سلامتی وتندرستی دردانش آموزان طی برنامه ای، دانش آموزان دبستان حضرت مریم تشویق به مصرف میوه به عنوان میان وعده سالم " گردیدند.