نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی دبیرستان کرامت( سوگواری اربعین حسینی- آموزش اطفاء حریق و صبحانه سالم)

برنامه های فرهنگی دبیرستان کرامت( سوگواری اربعین حسینی- آموزش اطفاء حریق و صبحانه سالم)به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی تربیتی با شرکت دانش آموزان وپرسنل دبیرستان دخترانه کرامت ویژه برنامه های تکمیلی فرهنگی ( سوگواری اربعین حسینی- آموزش اطفاء حریق و صبحانه سالم) برگزارشد.