نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی دبیرستان بهرام ایزدی ( انتخابات شورای دانش آموزی - دعای ملکوتی ندبه و عاشورا )

برنامه های فرهنگی دبیرستان بهرام ایزدی ( انتخابات شورای دانش آموزی - دعای ملکوتی ندبه و عاشورا )


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :

انتخایات شورای دانش آموزی

دعای ملکوتی ندبه

زیارت معنوی  عاشورا