نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی دبستان روش نوین "بازدید از گلخانه، کتابخوانی "

برنامه های فرهنگی دبستان روش نوین "بازدید از گلخانه، کتابخوانی "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور دانش آموزان دبستان روش نوین سلسله برنامه های فرهنگی "بازدید از گلخانه، کتابخوانی وگل افشانی گلزار مطهر شهدا  " انجام شد.