نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه مهدیه (دعای روح بخش ندبه – اجرای طرح وارنیش ومسایقه پیست )

برنامه های فرهنگی دبستان دخترانه مهدیه (دعای روح بخش ندبه – اجرای طرح وارنیش ومسایقه پیست )


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :