نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول فرزانگان

برنامه های فرهنگی آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول فرزانگان


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تکمیل فعالیت های جانبی فرهنگی آموزشی ،همزمان با سراسر کشوربا صدای آژیر رادیو با شرکت دانش آموزان "مانوز زلزله وایمنی دبیرستان دخترانه دوره اول  فرزانگان " با حضور مدیرکل شرکت های صنعتی استان "برگزارشد.

برگزاری اردوی برون مدرسه ای کوهپیمائی در"شهرستان اردکان" باهمراهی مدیر ودیگر مسئولین  دبیرستان دخترانه دوره اول  فرزانگان ازدیگر برنامه ی فرهنگی  آموزشی این آموزشگاه  بود.