نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برزگداشت روز حافظ در دبستان دخترانه رباب "یک"

برزگداشت روز حافظ در دبستان دخترانه رباب "یک"دانش آموزان دبستان دخترانه رباب "یک " طی برنامه ای با گرامیداشت روز حافظ با آثار این شاعر معروف آشنا شدند.