نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هدف هماهنگی جهت افتتاح هنرستان مرمّت:

با هدف هماهنگی جهت افتتاح هنرستان مرمّت:


نشست هم اندیشی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد با مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد برگزار گردید.

در این نشست، که در محل اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار گردید، وضعیت کاری هنرستان مرمّت و چالش های موجود در راه اندازی این هنرستان بررسی و  هماهنگی های لازم جهت افتتاح رسمی آن به عمل آمد. در این نشست که  معاون آموزش متوسطه  ناحیه دو نیز حضور داشت، راهکارهای عملیاتی مربوطه،  ارائه و بررسی گردید.

 لازم به یادآوری است، این هنرستان با توجه به نیاز بازار، برای اولین بار در ایران شکل گرفته و سومین آموزشگاه مرتبط با معماری گلین در دنیا است.
خاطر نشان می سازد این هنرستان از ابتدای مهرماه  سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است.