نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هدف شناسایی به موقع توانمندیهای دانش آموزان در معرض خطر:

با هدف شناسایی به موقع توانمندیهای دانش آموزان در معرض خطر:


جلسه توجیهی شیوه نامه ی مدیریت فوریت های روانی - اجتماعی دانش آموزان در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد برگزار گردید.

خانم مختاری کارشناس مسئول هسته مشاوره آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این باره گفت: این جلسه با حضور حسین رجبی سرگروه مشاوره مدارس استان و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی توانمندیهای دانش آموزان در معرض خطر و نیز ورود سریع مداخله و پیگیری مشکلات داشن آموزان اجرا می شود.

خانم مختاری همچنین تاکید کرد: در این طرح ، دانش آموزانی که به عنوان در معرض خطر شناخته شوند، از طریق سامانه نماد به کارشناسان ذیربط ارجاع داده خواهند شد.