نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هدف توانمندسازی مربیان کودکستان دوره اول پیش دبستانی:

با هدف توانمندسازی مربیان کودکستان دوره اول پیش دبستانی:


کارگاه آموزشی احیاء شیرخواران و کودکان به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در محل مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

به گفته ی خانم دهقان، کارشناس پیش دبستانی ناحیه دو یزد، در این کارگاه  که تعداد 34  نفر از مربیان  کودکستان دوره اول نواحی یک و دو یزد حضور داشتند،  کارشناسان آموزش اورژانس و فوریتهای پزشکی شهرستان به توجیه آموزش های احیاء کودکان  پرداختند.

لازم به یادآوری است، این دوره آموزشی همراه با آموزشهای تئوری و عملی بود .