نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هدف تنظیم و امضای تفاهم نامه بین اداره سوادآموزی ناحیه دو یزد با دفتر تسهیل گری حسن آباد

با هدف تنظیم و امضای تفاهم نامه بین اداره سوادآموزی ناحیه دو یزد با دفتر تسهیل گری حسن آباد


نشست مشترک مشئولین این دو نهاد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه که  با حضور خانم پور ابراهیمی (کارشناس اموراجتماعی ) و خانم بابایی (کارشناس مددکاری) در محل اداره سواداموزی ناحیه دو برگزار شد، ابتدا خانم خدیجه کریمی رئیس اداره سواد آموزی ناحیه دو یزد، در خصوص شرایط خاص سوادآموزی در منطقه حسن آباد مشیر و مرکز یادگیری محلی امام رضا(ع) و نیز فعالیتهای خاصی که در این مرکز انجام اجرا شده توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه، حضّار جلسه در مورد عناوین فعالیتهای دفتر تسهیل گری به ویژه شناسایی و سرشماری آماری از مجلات این منطقه نکاتی را مطرح نمودند.

در پایان نیز موارد ذیل به تصویب رسید:

معرفی تعدادی از آموزش دهندگان جهت همکاری با دفترتسهیل گری  در شناسایی اسمی مخاطبین کم سواد و بیسوادمنطقه،  تهیه وتنظیم فرمت شناسایی، تهیه جداول آموزشی مهارتهای اساسی زندگی و حرفه ای، معرفی کارشناسان موضوعی جهت تدریس مهارتها و ارائه جدول زمانبندی آموزشی مهارتها.