نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هدف ارتقاء توان علمی و حرفه ای همکاران شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد

با هدف ارتقاء توان علمی و حرفه ای همکاران شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد


دوره آموزشی (ضمن خدمت) ۱۶ ساعته با عنوان مسئولیت پذیری، فضیلت گمشده برگزار گردید.


مصطفی کارگر، کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و مدرس این  دوره آموزشی، در جمع همکاران دبستان پسرانه شاهد آئیینه ساز، به تبیین ابعاد مختلف مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی پرداخت.