نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش انجام گرفت:

با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش انجام گرفت:


آئئین افتتاح آموزشگاه خیّرساز شهید محتاجعلی ناحیه دو یزد

مدرسه ۱۲ کلاسه  شهید«جواد محتاجعلی» ناحیه دو  یزد با حضوریوسف نوری وزیر آموزش‌ و پرورش افتتاح شد.
این مدرسه در مساحت سه هزار مترمربع با زیربنای یک هزار و ۹۵۰ مترمربع، در دو طبقه ایجاد شده است.
آموزشگاه شهید محتاجعلی با اعتبار دولتی ۱۱۰ میلیارد ریال و اعتبارات خیرین به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به همت اداره‌ کل نوسازی مدارس مورد مرمّت و بازسازی قرار گرفته است.

این طرح از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار یزد و مسئولان دیگر استان مورد بهره برداری قرار گرفت.