نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور نیروهای آتش نشانی در دبیرستان پسرانه دوره ی دوم فرهنگ رسولیان ناحیه دو یزد:

با حضور نیروهای آتش نشانی در دبیرستان پسرانه دوره ی دوم فرهنگ رسولیان ناحیه دو یزد:


کارگاه آموزشی عملیات اطفا حریق توسط آتش نشانی شهرداری یزد برگزار گردید.

 در این کارگاه آموزشی، دانش آموزان با نحوه ی اطفاء حریق، در شرایط مختلف آشنا شدند.