نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:

با حضور معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:


مراسم تجلیل از معاونین پرورشی فعال در عرصه مسابقات فرهنگی هنری و قرآن و عترت مدارس ناحیه دو یزد برگزار گردید.

در این برنامه علیرضا جلالی معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان در سخنانی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم  و احادیث معصومین(علیهم السلام) بر اهمیت توجه به مسائل تربیتی در مدارس تاکید کرد.

در ادامه حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با تاکید بر این مطلب که پنج ساحت از ساحتهای شش گانه سند تحول به امور تربیتی اشاره کرده و این گویای اهمیت اصل پرورش و تربیت در آموزش و پرورش است، گفت:  این موضوع مسولیت مدیران و معاونین پرورشی را سنگین تر می کند.

وی به این مهم اشاره کرد که پرداختن به امور تربیتی وظیفه ای نیست که بتوان آن را مختص به فرد خاصی در آموزشگاه دانست، بلکه وظیفه ای همگانی است

در پایان این جلسه که زارعشاهی رئیس اداره امور تربیتی و غفاریان رییس اداره قرآن - عترت و نماز اداره کل متبوع نیز حضور داشتند، از معاونین پرورشی فعال در عرصه مسابقات فرهنگی هنری و قرآن و عترت که مدارس آنان بیشترین رتبه های برتراستانی را کسب نموده بودند،  تجلیل به عمل آمد.