نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:

با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:


هنرآموزان هنرستان شهید چمران، یک روز متفاوت ورزشی را در این هنرستان رقم زدند.

  کاظم سنایی مدیر هنرستان فوق، با اعلام این خبر افزود: در این مراسم هنرجویان ورزشکار از رشته های کاراته. پارکو ونیز باستانی به هنرنمایی پرداختند.

وی گفت: در این برنامه، ابوالفضل شبانی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مطالبی پیرامون ورزش و ارتباط آن با سلامت تن و روان، بیان نمود.