نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:

با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:


جلسه هم اندیشی کادر آموزشی دبستان پسرانه وزیری ناحیه دو برگزار گردید.

سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان در این جلسه، در سخنانی به آموزش از طریق فضای مجازی و مشکلات موجود اشاره کرد و راهکارهایی ارائه داد.

وی خواستار استفاده هرچه بیشتر و بهتر از  پیام رسان شاد، ایجاد  تنوع در بستر این پیام رسان و ایجاد آرامش روانی برای خانواده ها در شرایط فعلی موجود شد.

در این جلسه که  حقیر رئیس اداره آموزش ابتدایی دوره دوم نیز اداره کل استان نیز حضور داشت، کارکنان این آموزشگاه مسائل و مشکلات خود در زمینه ی آموزش غیرحضوری بیان کردند.