نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه های برگزاری سنجش هوش پایه هفتم بازدید شد

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه های برگزاری سنجش هوش پایه هفتم بازدید شد


گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و با حضور عباسپور ناظر وزارت متبوع، عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از معاونین و کارشناسان اداره کل متبوع و ناحیه از حوزه های برگزاری سنجش هوش پایه هفتم برای ورود به مدارس  استعداد های درخشان بازدید شد.

گفتنی است آزمون ورودی استعداد های درخشان و نمونه دولتی طی دو روز(پنج شنبه98/03/30 و جمعه 98/03/31) با رقابت حدود 3200 دانش آموز در 18 حوزه برگزار می گردد.