نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد:

با حضور مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد:


سومین مرحله دوره ی آموزشی مربیان پیشتاز مدارس ناحیه دو یزد برگزار گردید.
سازمان دانش آموزی فضایی مناسب جهت آماده سازی دانش آموزان برای پذیرش مسئولیت های بزرگ کشور در آینده است.

 

منصور کریمی مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد با بیان این مطلب در جمع مربیان پیشتاز مدارس ناحیه دو یزد افزود: حرکت در راستای اهداف سازمان دانش آموزی بسیار متنوع و انرژی زاست.

 وی تاکید کرد: سازمان دانش آموزی مصوّب شورای عالی آموزش و پرورش بوده و اهداف این سازمان در هر شش ساحت سند تحوّل بنیادین به وضوح آمده است.

کریمی خاطرنشان ساخت: در اردوها باید دانش آموزان با سلیقه های متفاوت حضور داشته باشند.

مدیر سازمان دانش آموزی استان اعضای تشکّل های این سازمان را چند بعدی دانست که می توانند برای هم سالان خود الگو باشند.

کریمی با بیان خاطراتی از دوران مسئولیت خود در طی سالیان متمادی در حوزه ی پرورشی، خواستار اقدامات موثر، به موقع و به دور از حواشی در این حوزه شد.

همچنین علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد نیز در سخنانی مربیان پیشتاز را به داشتن برنامه سالانه و نیز روندی مشخص از اول تا پایان سال تحصیلی توصیه و بخشهایی از امور حوزه ی کار ی خود در سه ماهه ی دوم سال تحصیلی جاری را تبیین نمود.  

در پایان این دوره ی آموزشی، ابوالفضل حسن زاده کارشناس مسئول فعالیتهای دانش آموزی ناحیه دو یزد برنامه های پیش بینی شده برای مربیان پیشتاز در دوره های آموزشی  توجیهی  آینده را تشریح و از مربیان پیشتاز برتر تجلیل به عمل آمد.