نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان یزد و همزمان با هفته درختکاری انجام گرفت:

با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان یزد و همزمان با هفته درختکاری انجام گرفت:


کاشت چندین اصله نهال درخت در دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم ناحیه دو یزد

آخوندی مدیرکل منابع طبیعی استان در این مراسم در سخنانی بر لزوم حفظ نباتات و فضای سبز محیط زندگی تاکید کرد.

وی درختان و گیاهان را از بهترین نعمتهای الهی دانست که به ویژه  در مناطق کویری همچون استان یزد روحبخش و تنوع آفرین هستند و باید اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان در حفظ و توسعه آنها بکوشند.

در ادامه  مصطفی خلیلی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان، گزارشی از روند اجرای طرح کوچ در مدارس استان ارائه نمود و سپس دانش آموزان منتخب این طرح تعدادی نهال به نام کوچ در فضای سبز آموزشگاه غرس نمودند.

در این مراسم  که کارشناسان تربیت بدنی و سلامت، مجریان طرح کوچ در اداره کل آموزش و پرورش استان، معاون آموزش متوسطه  و مجریان طرح کوچ در ناحیه دو یزد نیز حضور داشتند، همچنین با اهداءجوایز ی به دانش آموزان موفق  در  مدیریت وزنی طرح کوچ ، از آنان تجلیل به عمل آمد.