نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور قریشی معاون سواد آموزی استان یزد:

با حضور قریشی معاون سواد آموزی استان یزد:


جلسه ی کارگروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سوادآموزی ناحیه دو یزد برگزار گردید.

در این جلسه که علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، خانم کریمی رئیس سواد آموزی این ناحیه،  کارشناسان سواد آموزی استان و ناحیه دو یزد و نیز تعدادی از آموزش دهندگان این حوزه حضور داشتند، برخی مسائل و مشکلات حوزه ی سوادآموزی ناحیه دو  مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 در پایان، حضّارجلسه به بیان دیدگاهها و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.