نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور صادق رضایی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:

با حضور صادق رضایی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:


جلسه ی گفتمان آموزشی شش پایه ی مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد برگزار گردید.

به گفته ی علی زارع معاون اموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با توجه به پایان اولین مرحله از داوری آثار آموزگاران حاضر در جشنواره عصر جدید یاددهی یادگیری و لزوم نقد و بررسی آثار برگزیدگان، جلسه ی گفتمان آموزشی شش پایه ی تحصیلی این مقطع، با شرکت آموزگاران و با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس اداره ی تکنولوژی اداره کل متبوع  و نیزکارشناسان مسئول آموزش ابتدایی ناحیه دویزد، برگزار و آثار برگزیده ی این مرحله  به نمایش گذاشته شد و پیرامون آن بحث و بررسی صورت گرفت.

همچنین با هدف شناسایی آثار برتر در هر پایه، در پایان این جلسه، از دیدگاه همکاران، نظرسنجی بعمل آمد.