نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور دکتر مرتاض خیّر آموزشگاه و علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد:

با حضور دکتر مرتاض خیّر آموزشگاه و علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد:


دانش آموزان دبستان بانو سکینه مرتاض، صبحگاهی متفاوت را رقم زدند.
این مراسم در راستای برنامه های 13 آبان روز دانش آموز به اجرا درآمد.

دکتر حاجب مرتاض خیّر مدرسه ساز و بانی این آموزشگاه، به همراه علی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد علی زارع معاون آموزش ابتدایی و تعدادی از کارشناسان این ناحیه، با حضور در دبستان خیّرساز بانو سکینه مرتاض، در جشن روز دانش آموز این دبستان شرکت کردند.

به گفته ی خانم پوران عبقری، در این برنامه، دانش آموزان با اجرای سرودهای همگانی و چند برنامه ی فرهنگی دیگر، صبحگاهی پرنشاط و متفاوت را رقم زدند.