نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور تعدادی از مدیران مدارس و معاونین و مربیان پرورشی

با حضور تعدادی از مدیران مدارس و معاونین و مربیان پرورشی


جلسه تدوین تقویم اجرایی پرورشی سال تحصیلی 1400-1399برگزار گردید
جلسه تدوین تقویم اجرایی پرورشی سال تحصیلی 1400-1399 برگزار گردید

 

.در این جلسه که در محل دبیرستان دوره اول پسرانه شاهد افشار برگزار شد، علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش  ناحیه دو یزد، برخی برنامه های تربیتی مورد نظر جهت اجرا در  سال تحصیلی جدید  را بیان نمود. در ادامه حضار نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود کیفیت فعّالیتهای پرورشی مدارس بیان نمودند. سپس تدوین کامل برنامه سالانه پرورشی متناسب با نیازها و علایق سنین مختلف  دانش آموزان به مسئولین کارگروههای سه مقطع سپرده شد که در آینده ی نزدیک دبستان پسرانه سهیلی، دبیرستان پسرانه اول شهیدمرشد و دبیرستان پسرانه دوره دوم علوم و معارف اسلامی میزبان جلسات کارگروههای مقطع خود خواهند بود.