نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور اعضا:

با حضور اعضا:


اوّلین جلسه شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی ناحیه دو یزد برگزار گردید.
نوآوری و انعطاف در امر آموزش، یکی از خصیصه های مراکز غیر دولتی است.

 

 

 

 حمید اسمعیلی زاده، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این جلسه در سخنانی، تاسیس مراکز آموزشی غیر دولتی را تکمیل کننده ی امر تعلیم و تربیت در مدارس عنوان کرد و افزود: باید این مراکز در راستای اهداف سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش گام بردارند.

وی همچنین افزایش تقاضا برای تاسیس اینگونه مراکز در محدوده ی ناحیه دو یزد را تراکم جمعیت و نیز موقعیت جغرافیایی شهری در این محدوده دانست و گفت: موسّسین این مراکز باید استاندارهای لازم را فراهم نمایند.

در ادامه، محسن مطلّب نژاد رئیس شورای هماهنگی موسّسان مراکز آموزشی غیر دولتی ناحیه دو یزد با بیان اینکه  نوآوری و انعطاف در امر آموزش، یکی از خصیصه های مراکز غیر دولتی است، یکی از اهداف اصلی تاسیس مراکز غیر دولتی را ارتقاء سطح علمی دانش آموزان فراتر از آموزش و پرورش دانست.

وی گفت: پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در مراکز مورد تایید، ایجاد رقابت هدفمند در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و استفاده از خلّاقیت افراد متعهّد خارج از حیطه ی آموزش و پررورش از وظایف موسّسین این مراکز است.

مطلّب نژاد  تاکید کرد: برگزاری هرگونه همایش مربوط به آموزش برای افراد زیر 20سال به آموزش و پرورش ربط دارد و متولّی دیگری ندارد که ساماندهی هرچه بهتر این امر در شورای موسّسان مراکز غیر دولتی استان انجام خواهد شد.

وی همچنین  تاسیس مراکز آموزش زبانهای خارجی را از جمله خدمات اینگونه مراکز دانست و خاطرنشان ساخت: بررسی نتایج این زبانها در کنکور سراسری دانش آموزان استان یزد بیانگر این مهم است.