نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با ابتکار شورای دانش آموزی و کارکنان دبستان شهید بصیری ناحیه دو یزد:

با ابتکار شورای دانش آموزی و کارکنان دبستان شهید بصیری ناحیه دو یزد:


از زحمات تعدادی از پرستاران و کادر درمان بیمارستهای شهر یزد تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، فاطمه سپهرنیا مدیر دبستان دخترانه شهید بصیری به همراه همکاران و  شورای دانش آموزی خود، به مناسبت روز پرستار با اجرای طرحی ابتکاری، جالب و کم نظیر، از تعدادی از پرستاران و کادر درمان بیمارستانهای شهر یزد،  به صورت جداگانه و با رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی، دعوت به عمل آورده و در محل این آموزشگاه از زحمات این عزیزان تجلیل به عمل آوردند.