نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باز هم درخشش دانش آموزان ناحیه دو یزد در سطح کشور

باز هم درخشش دانش آموزان ناحیه دو یزد در سطح کشور


اینبار در مسابقات سفیران سلامت

به گفته ی خانم رهجو، کارشناس مسئول بهداشت و سلامت ناحیه دو یزد، دانش آموز وهیشتا خسروی از دبستان مارکار با کسب رتبه اول استان وسوم کشوری درمسابقات سفیران سلامت (مدرس کوچک) برای استان یزد و ناحیه دو افتخار آفرید.