نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشایی هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

بازگشایی هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


دانش آموزان هنرستانهای مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از اول بهمن ماه در محل تحصیل خود حضور یافتند.

این دانش آموزان پس از چند ماه دوری از مدرسه که بدلیل پیشگری از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده بود، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ، مجدد کار خود را در مدرسه آغاز کردند.