نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشایی مدارس با حضور مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو یزد

بازگشایی مدارس با حضور مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو یزد


آغاز سال تحصیلی 400-99 در مدارس ناحیه دو یزد
همزمان با سراسر کشور، سال تحصیلی400 - 99 در مدارس ناحیه دو یزد آغاز شد.

حمید اسمعیلی زاده مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو یزد در مراسم بازگشایی مدارس گفت: کرونا با وجود تمام مشکلاتی که بوجود آورد، فرصتی مناسب برای تغییر روش زندگی انسانها در اقصا نقاط جهان شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، اسمعیلی زاده افزود: در واقع دوران کرونا دوران تبدیل است و اگر پرستاران در بیمارستانها به عنوان میدان داران خطّ اوّل مبارزه با کرونا هستند، امّا کارآموزش نیز با شرایط حاکم فعلی کرونایی، کمتر از رتبه­ ی کاری آنان نیست.

وی تاکید کرد: آموزش یک  فرایند است  که با وجود کرونا،  دغدغه­ ی این مسئله در بین مردم و مسئولین نظام بسیار است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد خاطر نشان ساخت: کارکنان هر مدرسه باید با تدابیری که در این برهه از زمان می اندیشند، برای رسیدن به اهداف آموزشی برنامه ریزی و تلاش نمایند.

اسمعیلی زاده افزود: : سلامتی دانش آموزان و همکاران در مدارس  در اولویت اوّل و بسیار مهم است . آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری به جدّ وجود دارد و باید به بهترین نحو ممکن دنبال شود.

وی با اشاره  به اینکه در طول 40 سال اخیر برای آغاز سال تحصیلی تا این حد حسّاسیت نداشته ایم گفت:  مدیرانی موفّق هستند که با مشورت  همکاران خود  برای اینگونه آغاز سال تحصیلی برنامه ریزی صحیح داشته باشند، آنرا پیگیری و در این شرایط کرونایی با خانواده های دانش آموزان،  به طور مستمر در ارتباط باشند..

 اسمعیلی زاده افزود: تجربه نشان داده که با تکنولوژی نمی توان مبارزه کرد. پس باید آنرا در خدمت خود بگیریم و از ظرفیتهای مختلف آن به بهترین وجه بهره برداری نماییم که آموزش از طریق فضای مجازی نمونه ای بارز از چگونگی بهره برداری از آن است.