نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه "نهم" مربیان همراه دوره دوم از هنرستان دخترانه ملک ثابت

بازدید گروه "نهم" مربیان همراه دوره دوم از هنرستان دخترانه ملک ثابت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور بررسی فعالیت های تربیتی پرورشی و بازبینی برنامه ها وطرح های خلاقانه وتکمیلی فرهنگی گروه "نهم" مربیان همراه  دوره دوم ناحیه دو " با حضوردر هنرستان دخترانه ملک ثابت اهم عملکرد تربیتی (وضعیت کتابخانه ،نمازخانه ، صبحگاه دانش آموزی، اردوها، جلسات هفتگی  ومناسبت ها) را مورد بررسی قراردادند.