نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه مربیان همراه ابتدایی از دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(2)

بازدید گروه مربیان همراه ابتدایی از دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(2)


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف کیفیت بخشی به مسائل وبرنامه های فرهنگی تربیتی وتوانمندسازی معاونین مربیان پرورشی، گروه مربیان همراه  دوره ابتدایی ناحیه دوباحضور در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(2)از صبحگاه دانش آموزان ، فعالیت های تکمبلی فرهنگی (کتابخانه)  و... بازدید نمودند. صرف "صیحانه سالم دانش آموزی " از دیگر برنامه ی تکمیلی  این آموزشگاه بود.