نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هنرجویان هنرستان دکتر طاهری از کارگاه کارآفرینی

بازدید هنرجویان هنرستان دکتر طاهری از کارگاه کارآفرینیباهدف آشنایی دانش آموزان با حرف  وشاخه های کارآفرینی  وبه منظور تکمیل فعالیت های جنبی درس کارآفرینی جمعی از هنرجویان هنرستان دکتر طاهری ازفرآیند کار " کارگاه نقشین  " بازدید وبا مراحل تولید مواد آشنا شدند.