نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هنرجویان رشته خیاطی و کامپیوتر هنرستان دکتر طاهری از کارگاه نادیا

بازدید هنرجویان رشته خیاطی و کامپیوتر هنرستان دکتر طاهری از کارگاه نادیا


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

در راستای تکمیل فعالیت های آموزشی وتقویت توانمندی ها، هنرجویان هنرستان دکتر طاهری  رشته خیاطی و کامپیوتر  به منظور آشناتیی بیشتر با فعالیت های جنبی وتحقیقی درس کارآفرینی ازکارگاه نادیا بازدید وبا فرآیند کار این کارگاه آشنا شدند..