نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید همکاران فرهنگی استان مازندران از هنرستان کاردانش دکتر طاهری

بازدید همکاران فرهنگی استان مازندران از هنرستان کاردانش دکتر طاهریبا هدف هم اندیشی و تبادل تجربیات،جمعی از همکاران فرهنگی استان مازندران از هنرستان کاردانش دکتر طاهری بازدید نمودند.

در این  بازدید در زمینه های آموزشی و پرورشی با مدیر آموزشگاه تبادل نظر شد.

در پایان بازدید کنندگان از طرح ها، برنامه ها، موفقیت ها و کارگاه های مدرسه بازدید نمودند.