نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان آموزش و پرورش استان فارس از نمایشگاه مدرسه ای طرح جابربن حیّان و فرصت های متنوع یادگیری در مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد

بازدید نمایندگان آموزش و پرورش استان فارس از نمایشگاه مدرسه ای طرح جابربن حیّان و فرصت های متنوع یادگیری در مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد


گزارش تصویری

دراین برنامه، از پروژه های دست ساز و نیز تحقیقی دانش آموزان دبستان دوره ی اول زکریای رازی بازدید به عمل آمد.

لازم به یادآوری است: دراین بازید تعدادی از کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد نیز حضور داشتند.