نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده زرتشیان در مجلس شورای اسلامی از دبیرستان مارکار

بازدید نماینده زرتشیان در مجلس شورای اسلامی از دبیرستان مارکاردکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با همراهی مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از دبیرستان مارکار بازدید نمود.

شایان ذکر است در این برنامه فرهنگی دکتر اختیاری در خصوص انتخاب دبیرستان مارکار به عنوان مدرسه ماندگار با مسئولین آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر نمود.