نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظر وزارتی از حوزه تصحیح امتحانات ناحیه دو

بازدید ناظر وزارتی از حوزه تصحیح امتحانات ناحیه دوناظر وزارتی و رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه حوزه تصحیح امتحانات نهایی خرداد 95 ناحیه دو بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، عباس زاده ناظر وزارتی امتحانات خرداد ماه با همراهی توکلی رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و محسن رحمت کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش ناحیه دو  از حوزه تصحیح امتحانات هماهنگ در دبیرستان دخترانه مشکوة بازدید به عمل آورد.

شایان ذکر است در این بازدید صورت جلسات، فرم ها و ابلاغ ها مورد بازبینی قرار گرفت .