نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظرین وزارتی از عملکرد حوزه سنجش و ارزشیابی مدارس ناحیه دو

بازدید ناظرین وزارتی از عملکرد حوزه سنجش و ارزشیابی مدارس ناحیه دوناظران وزارت آموزش و پرورش از نه آموزشگاه متوسطه دوره دوم مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو با محوریت سنجش و ارزشیابی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو در راستای اجرای طرح نظارت جامع بر حوزه سنجش و ارزشیابی، تیم ناظرین وزارت آموزش و پرورش از مدارس در قالب دو محور نظارت بر اجرای آیین نامه ها و دستور العمل ها و ارزشیابی مستمراز مدارس مهدیه، مارکار،سیدمحمدحسینی، صنایع لاستیک ، سید الشهداء ،زینبیه، راه دور فروغ دانش ،خیراندیش و کیخسروی بازدید به عمل آورده و در پایان گزارش اجمالی توسط ناظران به مسئولین مدیریت  ارائه گردید. گفتنی است دراین جلسه درخصوص جایگاه مهم و حساس امتحانات، نقاط قوت وضعف  تبادل نظر شد.