نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو یزد از فعالیت های حوزه ی پرورشی دبیرستان نمونه فرهنگ رسولیان

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو یزد از فعالیت های حوزه ی پرورشی دبیرستان نمونه فرهنگ رسولیان محمدمهدی فتاحی معاون پرورشی دبیرستان نمونه پسرانه دوره دوم فرهنگ رسولیان در این باره گفت: علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو یزد با حضور در این دبیرستان همچنین جوایز نفرات منتخب پویش قرآنی را به آنان اهدا نمود.

وی افزود: این پویش با هدف حفظ آیه الکرسی و تفسیر آن به انجام رسیده بود که دانش آموزان برتر، معرفی و مشمول دریافت جوائز مربوطه شدند.