نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان از مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه شهید فصاحت

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان از مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه شهید فصاحت


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :

به منظور بازدید از فعالیت های پرورشی و فرهنگی  وبررسی مسائل ومشکلات پرورشی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان با همراهی رئیس اداره قرآن عترت ونماز اداره کل ومدیر آموزش وپرورش ناحیه دو از مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه  شهید فصاحت بازدید ودرنماز جماعت دانش آموزان شرکت نمودند